Status prawny Teatru Polskiego


Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i działa w szczególności na podstawie:

  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.),
  2. zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1949 r., o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą "Państwowy Teatr Polski", (M.P. Nr A-3, poz.30),
  3. statutu Teatru Polskiego.

Organizatorem Teatru jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Teatru sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Siedzibą Teatru jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Podpisał: Leszek Czwarno
Dokument z dnia: 06.08.2009
Dokument oglądany razy: 7 666
Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 13.02.2013
 
wydruk z dnia: 11.12.2023 // bip.teatrpolski.waw.pl