mapa strony   |   kontakt   |

Zakres działalności Teatru Polskiego


Przedmiotem działania Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie jest kształtowanie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez organizowanie widowisk teatralnych przy pomocy zawodowych zespołów aktorskich.

Teatr realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  1. wystawianie utworów dramatycznych polskich i obcych,
  2. organizowanie widowisk, koncertów, spotkań, również poza siedzibą Teatru,
  3. prowadzenie działalności wydawniczej, (bez propagandowej)
  4. prowadzenie galerii sztuki współczesnej,
  5. nawiązywanie współpracy i wymiany kulturalnej z instytucjami w kraju i za granicą,
  6. prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kulturalno &ndash, oświatowej.

W realizacji celów statutowych Teatr może działać samodzielnie, wspólnie z osobami prawnymi, za pośrednictwem impresariatów, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Leszek Czwarno
Dokument z dnia: 06.08.2009
Dokument oglądany razy: 4 296
Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 13.02.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl